Privatumo politika ir Pirkimo – pardavimo taisyklės

Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje www.kubile.lt susijusios nuostatos.

1.2.Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Tęsti“.

Asmens duomenų apsauga. 

2.1. Privatumo politika užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje www.kubile.lt. Pirkėjas privalo pateikti registracijos metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Šie duomenys naudojami tik užsakymų atlikimui ir problemų, jei tokios kyla, susijusių su prekių pateikimu ar pristatymu, išsprendimui.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą.

2.3. Privatumo politika apibrėžia, kad pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo ir tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.4.Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai. Privatumo politika

3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.kubile.lt šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2 Vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti internetu sudarytos sutarties per 14 dienų ir grąžinti prekę, net jei ją įsigijo su nuolaida ar išpardavimo metu (CK 6.22810 str. 2 d. numatytos išimtys, kokių sutarčių negalima atsisakyti). Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, nepažeistos prekinės išvaizdos.

3.3 . Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi raštu kreiptis į Pardavėją. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius,  www.vvtat.lt)

3.4. Pirkėjas turi teisę kilusius ginčus spręsti Europos Komisijos sukurtoje Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje, kuri suteikia galimybę Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse įsisteigusiems elektroninę prekybą vykdantiems verslininkams ir Lietuvoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse gyvenantiems vartotojams kilusius ginčus spręsti internetu: http://ec.europa.eu/odr/

3.5. Vartotojas, kuriam buvo parduotas nekokybiškas daiktas, pagal Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 7 dalį, savo pasirinkimu turi teisę: 1) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą); 2) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu; 3) reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą; 4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą. Tačiau vartotojas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis;

3.6. LABAI SVARBU Pirkėjas gavęs prekę turi įdėmiai apžiūrėti pakuotę ir esant pakuotės pažeidimams įrašyti į  CMR ( atvežus prekę jūs turite už ją pasirašyti). Dviejų savaičių laikotarpyje Pirkėjas turi apžiūrėti gauta prekę esant gamybos defektams ar trūkumams, reikia pateikti jų sąrašą el-paštu kubile@kubile.lt. Nekokybiškos detalės bus skubiai pakeistos . Ilgiau sandėliuojant , esant netinkamoms sandėliavimo sąlygoms atsiradę defektai, neskaitomi gamybos defektais.

3.7. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.kubile.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

 

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai. Privatumo politika

4.1.Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

4.2.Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.5. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

4.6. Sutartys ar susitarimai (pirkimo užsakymai) yra saugomi įmonėje, norint sutarties kopijos, prašome kreiptis elektroniniu laišku adresu kubile@kubile.lt ir mes atsiųsime Jums kopiją.

4.7.Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės www.kubile.lt teikiamomis paslaugomis.

4.8.Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų toliau naudojasi www.kubile.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

5.2. Užsakymai priimami tik naudojantis Internetine parduotuvėje www.kubile.lt. O atsiskaitymas galimas banko pavedimu arba grynais.

5.4. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.

5.5.Į kainą įskaičiuotas PVM, o pristatymas  Lietuvoje kainuoja nuo 100 Eur, kur galima/leidžiama privažiuoti (klientas turi išsikrauti pats arba teirautis iškrovimo kainos).

5.6. Užsakymas patvirtinamas gavus 30% išankstinį apmokėjimą tuomet pradedama gaminti užsakytas kubilas. Likusi 70% sumokama prieš pakraunant į sunkvežimį iš sandėlio arba atsiimant vietoje.

5.7. Norint apmokėti kitaip, teiraukitės atskirai.

Prekių pristatymas ir Privatumo politika.

6.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats, bei jas išsikrauti (klientas turi išsikrauti pats arba teirautis iškrovimo kainos). Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis sunkvežimių ar kitų transporto priemonių paslaugomis.

6.4. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos iškart po gamybos.

6.5. Užsakymas bus išsiųstas kaip įmanoma greičiau per 1-8 savaites, priklausomai nuo gamyklos apkrovimo.

6.6.Pristatymo laikas yra orientacinis ir nėra garantuojamas tikslia data. Pristatymo laikas nuolat atnaujinamas paskutinėmis dienomis / valandomis iki pristatymo.

6.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.8. Gaudami prekę nedelsiant patikrinkite prekes nuo pažeidimų, bet ne vėliau kaip per 2 dienas po pristatymo. Jei trūksta dalių, prašome kreiptis į kubile@kubile.lt elektroniniu paštu (galite ir skambinti, kad būtų lengviau išsiaiškinti trūkumus.

6.9. Kai išrinkti produktai yra surenkami pačio pirkėjo, pirkėjas privalo patikrinti, kad medžiagos yra geros ir nepažeistos, taip pat pirkėjas yra atsakingas už produkto surinkimą, įskaitant konstrukcijos sandarumą.

6.10. Krovinių pristatymas iš www.kubile.lt laikomas atliktu, kai klientas gavo prekes ir buvo pradėtas iškrovimas.

Prekių kokybė, garantijos.

7.1.Visi internetinėje parduotuvėje www.kubile.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme.

7.3. Pagal pirkimo aktą, jūs turite 24 mėnesių garantiją visoms prekėms. Skundai priimami 24 mėnesių laikotarpiu, tai reiškia, kad prekė bus suremontuota arba pakeista, grąžinama visa suma už prekę arba sumažinama kaina, atsižvelgiant į konkrečią situaciją. Skundai turi būti pagrįsti.

7.4. Garantija taikoma esant prekės defektui ar gamybos klaidoms. Esant gamybos klaidoms, jas pastebėjus reikia atsiusti sąrašą, pridėti nuotraukas. detales su defektu bus skubia tvarka pakeistos (prieš surenkant).  Garantija netaikoma jeigu atsiranda pažeidimai nuo netinkamo naudojimosi, blogo produkto surinkimo ar nuo netinkamos produkto priežiūros

Jei turite nusiskundimų dėl produktų, kreipkitės į www.kubile.lt klientų aptarnavimo skyrių siųsdami el. laišką adresu kubile@kubile.lt ir prisekite nuotrauką, kurioje matytųsi defektai ir užsakymo/sąskaitos-faktūros numerį.

Prekių grąžinimas ir keitimas.

8.1.Jeigu prekė buvo gaminama pagal kliento poreikius, prekės grąžinimas netaikomas.

8.2. Prekės grąžinimo teisė įsigalios nuo tos dienos, kai gausite prekę. Prekės grąžinimo teisė nedingsta jeigu jūs jau naudojotės preke, bet kadangi po naudojimosi prekės kaina sumažėja, grąžinimo sumos dydis turi būti derinamas abipusiai.

8.3 Grąžinamų kokybiškų arba keičiamų prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

8.4. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą, ir užpildydamas specialią prekių keitimo – grąžinimo formą.

8.5. Prekė turi būti gražinta tokios pačios būklės, kokios ir išsiuntėm.

8.6. Klientas apmoka prekės grąžinimo išlaidas į sandėlį per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos.

8.7. Pinigų grąžinimas bus atliktas iškart kai tik prekė bus susigrąžinti ir patikrinta ar prekė atitinka prekės grąžinimo sąlygas.

8.8. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

Rinkodara ir informacija.

9.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje www.kubile.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

9.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM kategoriją, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

Baigiamosios nuostatos.

10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

10.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka

Šis dokumentas sudarytas remiantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Tad kilus neaiškumams dėl mūsų skilties privatumo politika klausimus spręndžiame remiantis šiuo dokumentu.

X